German Germany WWI WW1 W. Haverkamp Kaiser Wilhelm II Table Medal Plaque

Original German WW1 W. Haverkamp Kaiser Wilhelm II  Plaque
  • Sale
  • Regular price $215.00